delsjoomradet.se
Torp: Stora och Lilla
Torp: Stora och Lilla en historik av S. A. Wilhelmsson: Torp synes ha varit frälsejord och legat under Kärra sätesgård redan 1550. I jordeboken detta år antecknas två frälsebönder ”Jon och Jo…