delsjoomradet.se
Delsjöområdet på sociala media
Delsjöområdet är som ni alla vet populärt, det är också sociala media, men någon sida eller grupp på facebook har inte funnits tidigare – det vill säga förrän idag. Här kan du klicka på länke…