delsjoomradet.se
Vackra hästtävlingar på Delsjön
Isen låg tjock på Delsjöarna vintern 1929. Denna vinter hölls många aktiviteter och tävlingar på isen, bland annat hästtävlingar arrangerade av Göteborgs fältrittsklubb.