delsjoomradet.se
God Jul!
God Jul! Idag firar väl ”alla” en ”traditionsenlig” jul? Men, vad är egentligen en traditionsenlig jul? Hur firade torparna på utmarkerna julen för hundra eller två hundra å…