delsjoomradet.se
Bara en synvilla
Den första ”Synvillan” uppfördes 1959 och ersattes 1970 av den stora byggnaden som dominerade utmed Delsjövägen fram tills dess att radio- och TV-verksamheten avvecklades 2007. ”S…