delsjoomradet.se
Terra Nova
Terra Nova betyder den nya jorden och var ett inte helt ovanligt namn på torp som etablerades i under det laga skiftet. Torpet låg under Kålltorps gård där stuga 18 idag finns. I samband med skifte…