delsjoomradet.se
Moderniseringen av Skårs gård under 1890-talet
När laga skifte genomfördes i byn Skår 1891 upprättades en detaljerad karta över gården. De enda byggnaderna som är bevarade från den tiden är de inom tomten nummer 287 på kartan nedan, alltså huvu…