delsjoomradet.se
Torpet vid Björnåsslätt
Delsjöområdets ”förlängning” in i Partille kring Kåsjön är inte lika rikt på lämningar som området längre västerut. Men det finns ändå en del intressant platser att besöka! Utmed gång- …