delsjoomradet.se
Laga skiftesmuren i Skatås
Mitt i Skatås motionsområde kan man se rester från 1800-talets laga skifte. Året var 1843 när arbetet påbörjades med att rita upp varje litet jordstycke i området på en karta. Att rita kartan var d…