dellumayiss.wordpress.com
11/ Ja! Då var det gjort. Dela gärna.
Nationellt resurscentrum för digital kompetens Det blev en grupp på Fb! Nu hoppas jag på hjälp med delning och spridning, och att vi tillsammans kan ge varandra kraft och mod att utveckla och förän…