deliaposadinokiel.com
NOVEL ROMANCE – W Magazine November 2015 – Lara Stone – Freja Beha Erichsen Ph Peter Lindbergh
W Magazine November 2015 Model: Lara Stone, Freja Beha Erichsen Photographer: Peter Lindbergh Fashion Editor: Sarah Richardson Hair: Odile Gilbert Make-up: Karim Rahman