deliandiver.org
Svoboda otroků
Autor: Doug Smythe (Vysvětlivka k termínům red a blue pill – red. DP) Svoboda se v našich společnostech stala kultem, fetišem a modlou; axiomaticky se jedná o konečný cíl Člověk, stejně jako …