delangemars.nl
Doorlopende actie tegen flexibele huur > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een landelijke actiecampagne gestart voor woonzekerheid en betaalbare huren onder de titel #FuckFlex tegen flexibele huurcontracten. Zij verstrekken hiervoor inspirerend actiemateriaal waarmee de strijd tegen flexibilisering kan worden ondersteund. Flexibele huurcontracten Door de politiek [...]