delangemars.nl
Fransen buigen niet: opstand gaat 5e maand in > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Parijs – Meer dan 50.000 mensen hebben betoogd tegen de aanname van de arbeidswet aanpassing door de senaat. De mars verliep overwegend zonder gewelddadigheden. In juli zal de wet opnieuw naar de Franse Tweede Kamer gaan en de verwachting is [...]