dektra.pl
Zmiany rozliczeń podatku VAT dla folii typu stretch - Dektra
Nie ma takiej sfery gospodarczej, aby była ona wolna od zmian legislacyjnych. Tym razem mowa o modyfikacjach w zakresie rozliczania należności z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), która wpłynęła na obowiązki dotyczące obrotu folią typu stretch, która między innymi znajduje się w naszej ofercie handlowej. Ten rodzaj folii (i tylko ten!), sklasyfikowany wg …