dektra.pl
Raport EBI 10/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2019 r. - Dektra
Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załącznik: Raport …