dekringen.nl
De Kringenjaardag: vergaderen en socializen - De Kringen
Elk jaar legt het bestuur op de Kringenjaardag verantwoording af over het gevoerde beleid, de financiële stukken en de nieuwe plannen worden gepresenteerd.