dekringen.nl
De Kringen Jaardag op 6 april - De Kringen
Het is een goede gewoonte dat het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, de financiële jaarstukken en de plannen voor het komende jaar voorlegt aan de ledenraad. Dit gebeurt traditioneel op de Kringen Jaardag. Alle kringleden zijn welkom maar alleen kringleiders, die samen de ledenraad vormen, mogen meepraten en hun stem uitbrengen. Zo …