dekringen.nl
Vertrouwenspersonen - De Kringen
Wanneer iemand die bij De Kringen is aangesloten geconfronteerd wordt met ongewenste gedragingen of uitlatingen van andere kringleden of kringleiders, kan hij of zijn contact opnemen met één van de twee vertrouwenspersonen die hiervoor beschikbaar zijn. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal, geeft advies en denkt mee over een oplossing, of biedt ondersteuning bij het …