dekringen.nl
Roze Akkoorden: ode aan LHBTI+ voorvechters - De Kringen
Op zat. 22-6 vindt in het CKE in Eindhoven het korenfestival Roze Akkoorden plaats. Drie koren brengen 'n ode aan de voorvechters van de lhbti+beweging.