dekringen.nl
Houd deze dag vrij in je agenda! - De Kringen
Elk jaar legt het landelijk bestuur tijdens de Kringenjaardag verantwoording af over het gevoerde beleid en de toekomstplannen. Die Jaardag is dit jaar op zaterdag 8 april in Utrecht. Daaraan gekoppeld is er altijd een leuke, niet te missen (ontmoetings-) activiteit, een lunch en een super gezellige borrel. Dus ben je (assistent-) kringleider of vrijwilliger voor De Kringen? …