dekringen.nl
Meer Dan Gewenst: Stap voorwaarts voor LHBT-rechten - De Kringen
Vandaag presenteerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar rapport. Meer Dan Gewenst heeft daar met grote interesse kennis van genomen. Het rapport is een gigantische stap voorwaarts en zet Nederland weer op de kaart als een gidsland voor LHBT rechten. De Staatscommissie stelt voor dat – onder voorwaarden, waaronder een vooraf door de rechter getoetst plan …