defqon1.se
Färgernas betydelse på Defqon.1 scenerna
Defqon.1 Weekend Festival hyser ett flertal festivalscener. Varje scen har en unik färgkod som representeras av en eller flera HDM genrer.