defickry.com
Sholat di Convenience Store dan Salah Kereta!!
24 April 2008 Saya sholat Ashar dan Dzuhur di Convenience Store. Ya, sebelum ditinggal sendiri oleh Bassam, beliau member tahu klo owner toko ini adalah orang Timur Tengah yg notabene Islam. JAdi, …