defensasanidade.wordpress.com
A pasada X asamblea da Coordinadora Estatal de Mareas Brancas aprobou unha resolución
As Mareas Brancas fan un chamamanto á cidadanía que vote a favor das organizacións políticas que leven no seu programa electoral: Derrogación do artigo 135 da Constitución e a lei 15/97 que permit…