deelaytful.com
Salbahe || Spoken Word
Para sa init at para sa inot Para sa kati at para sa limot Para sa pagkawan at para sa pagkaltas Para sa pagdelubyo at para sa pagligtas