dedichteres.nl
Droom Ideaal - De Dichteres
Liggend in 't gras op mijn rug, staar ik naar de wolken en zij staren terug...