deadlydoll.blog
Book Reviews : เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง…กำลังใจจากดาวเดียวดาย
รู้ไหมว่าในทุก 5 คน จะมี 1 คน ที่ช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเคยมีภาวะซึมเศร้า นั่นแสดงว่าคนหนึ่งพันกว่าล้านคนในโลก…เคยเป็นโรคซึมเศร้า…