de-ware-wereld.nl
911 en het raadsel van de gesmolten auto’s…
Enkele weken geleden was, wat ons betreft, onze aandacht weer even intens gevestigd op de aanslagen van 11 september 2001. Dit vooral door de komst van Barbara Honegger en Richard Gage naar Nederla…