dazikzak.com
DEBATE WORKSHOP: GIẢI MÃ DỮ LIỆU – KHAI PHÁ SỰ THẬT
DEBATE WORKSHOP: GIẢI MÃ DỮ LIỆU – KHAI PHÁ SỰ THẬT Thời gian: Chủ nhật, Từ 9:00 ngày 26 - 8 - 2018, Địa điểm: Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Trong thời đại số, dữ liệu là bài toán lớn, quan trọng, cấp thiết nhưng lại vô cùng khó