dazikzak.com
Giải mã ẩn số về ngành ô tô
Mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo Global Digital 2019 của We Are Social và Hootsuite cho thấy người dùng mạng xã hội đã đạt mức 3.48 tỷ người trong năm 2019, tăng 9% so với năm ngoái. Ngành công nghiệp ô tô ngày càng nhận được nhiều sự chú ý trên