dayhocblog.wordpress.com
Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử
Phần I: CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Một số khái niệm về di truyền học Hiện tượng di truyền: là sự sao chép lại các tính trạng của cơ thể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện tượng biến dị: là hiện tượng co…