dayhocblog.wordpress.com
Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
I. Tác động của nhiều gen lên một tính trạng – Bản chất của tương tác gen là sự tương tác giữa các sản phẩm của các gen với nhau. – Tương tác gen dễ nhận biết nhất là dựa vào TLKH F2 . …