dayhocblog.wordpress.com
Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen
I. Công nghệ gen 1. Khái niệm công nghệ gen – Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới – Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen…