dayhocblog.wordpress.com
Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
I – KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI – Đặc đểm thích nghi là các đặc điểm giúp sinh vật sống sót và sinh sản tốt hơn. – Đặc điểm của quá trình hình thành quần thể thích nghi : …