dayhocblog.wordpress.com
Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
I. Mối quan hệ giữa kiểu gen,môi trường và kiểu hình – Kiểu hình của 1 cơ thể không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc điều kiện môi trường. – Bố mẹ không truyền đạt cho con nh…