dayhocblog.wordpress.com
Bai 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
I. Gen 1. Khái niệm gen Gen là 1 đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá 1 chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.Ví dụ: Gen hemôglôbin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi pôlipeptit α góp phần tạo nên p…