dawatussalafiyyahpilipinas.wordpress.com
Ang Pag-aayuno sa Buwan ng Sha’aban
بسم الله الرحمن الرحيم Si Abu Tharr Al-Ghefari ay nagsabi: “Ang Sugo ni Allah, salla Allahu alaihi wa sallam, ay nagsabi “O Abu Tharr! kung ikaw ay mag-aayuno ng tatlong araw kada buwan, kung gayo…