dawatussalafiyyahpilipinas.wordpress.com
Karaniwang gawain na nagpapakita ng pagmamalabis sa relihiyon (Ghuluww) : SUJADA
بسم الله الرحمن الرحيم Sa ngalan ni Allaah, Ang Mapagpala, Ang Maawain Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na ang pinatutungkulan ay ang mga Hudyo at Kristiyano na mayroong matinding babal…