dawahinsanmuda.wordpress.com
MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADLON
Segala puji bagi Allah yang menjadika n Ramadhan sebagai penghulu bulan-bulan dan melipatgandakan pahala kebaikan di dalamnya. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. …