davincicampus.be
Voorrangsregeling
In onze school verlopen de inschrijvingen in verschillende periodes. Dit wil zeggen dat bepaalde leerlingen voorrang krijgen op anderen om zich in te schrijven. Wie inschrijft in een vroegere perio…