davincicampus.be
Overleg
Leerlingenraad Zowel in het Startblok als in de Klimop wordt een leerlingenraad verkozen onder de leerlingen van alle klassen. Zij komen bijeen onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen die …