davincicampus.be
stage voor 5GWW in kleuterschool De Droomboom
Vorige week gingen onze 5 GWW-ers, binnen de thema’s ‘ziek zijn’, ‘recycleren’ en ‘sterren en planeten’, in duo’s aan het werk in de kleuterschool De Droomboom. Hierbij leren onze leerlingen …