davincicampus.be
Oproep tot kandidaatstelling
Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerec…