davincicampus.be
Schone kleren
Dat er vaak veel miserie kleeft aan onze kledij bewees de ramp in Rana Plaza vorig jaar nog maar eens. In het kader van de Schone kleren campagne van Wereldsolidariteit maakten de leerlingen van 5 …