davidmencl.cz
Proč sedm klientů bydlí rychle a osmý čeká? - David Mencl
Sedm klientů má za čtyři měsíce koupený pozemek, hotový projekt, stavební povolení, uzavřenou smlouvu o dílo a začínají stavbu.