davidkollardiary.com
Tarkovský (zapísal som si)
Čítam si Tarkovského a zapisujem si: umenie má predovšetkým vplývať na ľudské emócie, nie na rozum umenie má aristokratickú povahu a na divákov má prirodzene selektívny vplyv zážitok diváka …