davidkollardiary.com
Koncert s Fenneszom v Bratislave
25.11. 2017 13:26 Vlak z Bratislavy, z našej štartovacej stanice, má meškanie… možno už aj hodinu! Ideme s Ľubom Krajňákom do Prešova. Nastúpili sme do 1. triedy, teda mala to byť prvá tried…