davidbonet.com
Capítol 24: Rodríguez
To va començar un dia a la feina quan un ex-company, Christian Rovira hem va preguntar si havia vist el documental Searching for Sugar Man d’un tal Sixto Rodríguez. El nom hem sonava d’…