datxanhdiaoc.com
Bà Rịa Vũng Tàu thu hút hơn 50,000 tỷ đồng tới năm 2020.
Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh thành thu hút hơn 50,000 tỷ đồng trong 2 năm tới. Có nên đầu tư vào bà Rịa Vũng Tàu. Phân tích của chuyên gia.